Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Ochrana osobních údajů podle GDPR:
Od 25. května 2018 je naše společnost Regafin s. r. o. plně v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení zajišťuje ochranu osobních údajů v celé EU a my se zavazujeme chránit osobní údaje našich zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců.

Zpracování osobních údajů:
Osobní údaje zpracováváme, spravujeme a pravidelně kontrolujeme v souladu s GDPR. Smlouvy se spolupracujícími partnery specifikují podmínky předávání a zpracování údajů. Pravidelně aktualizujeme postupy zpracování osobních údajů v rámci společnosti.

Práva nositelů údajů:
Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme. Můžete požádat o přenos, opravu, výmaz nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů.

Zásady ochrany osobních údajů:
Provozovatel, společnost Regafin s. r. o., zpracovává vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, IP adresa, fotografie) pro tyto účely:

- Plnění smluvních povinností.
- Zasílání obchodních sdělení a informací.
- Spolupráce s dodavateli a plnění smluv.
- Ochrana zájmů provozovatele v právních řízeních.

Vaše údaje jsou chráněny a zpracovány výhradně pro výše uvedené účely a uchovávány po nezbytně nutnou dobu.


Vaše práva:
Máte právo požadovat přístup, opravu, výmaz nebo přenositelnost vašich údajů. Můžete vznést námitku proti zpracování. Žádosti zasílejte na e-mail info@regafin.cz. Na vyřízení žádosti máme lhůtu 30 dní podle článků 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. V případě stížnosti se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Zaškrtnutím souhlasu uživatel umožňuje zpracování jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon) pro marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení. Souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@regafin.cz.

Kontaktní informace provozovatele:
Regafin s. r. o., IČ: 19620373, Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, 110 00. Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C 389297.